1987'de  UNESCO  tarafından  dünya  kültür  mirası  olarak  koruma  altına  alınmış  bir  Yunan  ya  da  Pers  Tanrılarından  birinin  heykeli.


One  of  the  statues  of  the  Greek  or  Persian  Gods  which  are  put  under  protection  in  1987  by  the  UNESCO  as  the  world  heritage.

No comments:

Post a Comment