Joker gibi

Paul Cézanne - Harlequin

Bir joker gibi kandırmanı istiyorum beni. Her şeyi vaad et bana, terazinin kefelerini imha edeceğim tekrar. Sonsuz kara yastık. Ölüm ardımda, kanlı doğum da. Bir kez daha içimizdeki tüm güneşli şeyleri sunalım birbirimize.

"Açık havada uzanmışken bir gün daha inanmaya çalışmama izin ver güneşin iyi haberler getireceğine."


No comments:

Post a Comment